Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wprowadzenie do nowej funkcji usługi Azure Resource Graph — śledzenie zmian właściwości zasobów

Data opublikowania: 09 października, 2019

Zasoby ulegają zmianom w wyniku codziennego używania, rekonfiguracji, a nawet ponownego wdrażania.  Większość zmian jest wykonywana domyślnie, ale niezamierzone zmiany mogą uszkodzić zależności, zwiększyć koszty lub wprowadzić luki w zabezpieczeniach systemu.

Aktualizacja interfejsu API usługi Azure Resource Graph umożliwia teraz wyświetlanie dodatkowych informacji o zmianach zasobów platformy Azure. Dla każdego rekordu zmiany jest zwracany ogólny element changeType wskazujący, czy ogólna zmiana zasobu polegała na utworzeniu, aktualizacji czy usunięciu. Jeśli dla flagi fetchPropertyChanges w żądaniu ustawisz wartość true, treść odpowiedzi będzie zawierać nową sekcję o nazwie propertyChanges z listą zmian właściwości, łącznie z nazwą właściwości, wartością sprzed zmiany i po niej oraz typ zmiany właściwości (wstawienie, aktualizacja lub usunięcie).

Dowiedz się więcej

  • Azure Resource Graph
  • Features
  • Services

Powiązane produkty