Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Błyskawicznie aprowizuj język GraphQL na platformie Azure przy użyciu aparatu Hasura i usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Użytkownicy usługi Azure Database for PostgreSQL mogą teraz korzystać z aparatu Hasure GraphQL, lekkiego i wydajnego produktu open source, który błyskawicznie udostępnia interfejs API języka GraphQL w bazie danych Postgres. Dzięki interfejsowi użytkownika aparatu GraphQL użytkownicy mogą eksplorować interfejsy API GraphQL i zarządzać schematami baz danych oraz danymi. Ponadto aparat GraphQL umożliwia użytkownikom pisanie niestandardowych programów rozpoznawania nazw przy użyciu łączenia schematów w celu integracji funkcji bezserwerowych lub interfejsów API mikrousług, które są wyzwalane przez zdarzenia bazy danych.

 

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features