Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Izolacja danych pozyskiwania w usłudze Log Analytics

Data opublikowania: 26 sierpnia, 2020

Azure Monitor to usługa danych o dużej skali utworzona do obsługi tysięcy klientów, którzy w coraz większym tempie wysyłają terabajty danych miesięcznie. Podobnie jak w przypadku każdej platformy wielodostępności, należy wprowadzić pewne ograniczenia mające na celu ochronę klientów przed nagłymi skokami pozyskiwania danych, które mogą mieć wpływ na klientów współużytkujących środowisko i zasoby.

Do tej pory istniał limit szybkości woluminu pozyskiwania danych zasobów platformy Azure przychodzący z ustawień diagnostyki. Teraz dodaliśmy limit do innych źródeł danych usługi Log Analytics, w tym ustawień diagnostyki, agentów i interfejsu API modułu zbierającego dane. Limit jest wymuszany na danych skompresowanych, których ilość w przybliżeniu odpowiada 6 GB/min danych nieskompresowanych. Rzeczywisty rozmiar może się różnić w zależności od typu danych, długości dziennika i jego poziomu kompresji.

Jaki to ma wpływ na Ciebie?

Przeskanowaliśmy i zwiększyliśmy próg dla każdego obszaru roboczego, który zbliżał się do limitu szybkości woluminu pozyskiwania danych, dlatego nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na Ciebie. Jeśli dane wysyłane są do obszaru roboczego z szybkością woluminu większą niż 80% progu obszaru roboczego lub osiągają ten próg, w czasie, w którym limit jest przekroczony, co 6 godzin jest wysyłane zdarzenie do tabeli Operacja w obszarze roboczym. W celu otrzymywania tych powiadomień zalecamy ustawienie alertu dotyczącego zdarzeń.

Jak zwiększyć próg limitu szybkości woluminu pozyskiwania danych w obszarze roboczym?

W usłudze Log Analytics nie ma żadnego stałego limitu szybkości woluminu pozyskiwania danych. Gdy otrzymujesz alerty o osiągnięciu 80% progu szybkości woluminu pozyskiwania danych lub planujesz zwiększyć go do wartości zbliżonej do 6 GB/min lub większej, możesz poprosić o jego zwiększenie, otwierając wniosek o pomoc techniczną.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Services

Powiązane produkty