Improved automatic tuning boosts Azure SQL Database performance

29 września 2016

A major update to Azure SQL Database Advisor greatly reduces the time required to produce and implement index-tuning recommendations. Now customers can run their production workload in SQL Database for a day, and Advisor will provide relevant tuning recommendations to improve performance (and apply them when customers have enabled automated tuning).

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej