Implementowanie niestandardowych deserializatorów w usłudze Azure Stream Analytics (wersja zapoznawcza)

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Usługa Stream Analytics obsługuje teraz niestandardowe deserializatory. Parquet, Protobuf, XML lub dowolny format binarny — deweloperzy mogą teraz implementować niestandardowe deserializatory w języku C#, a następnie przy ich użyciu deserializować zdarzenia odebrane przez usługę Stream Analytics.
 
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Build