Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Magazyn niezmienialny dla usługi Azure Data Lake Storage

Data opublikowania: 20 września, 2022

Magazyn niezmienialny dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz ogólnie dostępny. Magazyn niezmienialny umożliwia przechowywanie danych w stanie pozwalającym na jednokrotny zapis, ale wielokrotne odczytywanie (WORM, write once, read many). Po zapisaniu danych nie można ich usunąć ani zmodyfikować. Można ustawić okres przechowywania, aby usunięcie plików było możliwe dopiero po upływie tego okresu. Ponadto dane mogą być archiwizowane ze względów prawnych. W takim przypadku nie można ich usunąć ani zmodyfikować do czasu wyłączenia dla nich archiwizacji. 

W tej wersji istnieje nowa flaga „zezwól na dołączanie zapisów do blokowych i uzupełnialnych obiektów blob”, która umożliwia użytkownikom konfigurowanie niezmiennych zasad dla blokowych i uzupełnialnych obiektów blob w celu przechowywania już zapisanych danych w stanie WORM i kontynuowania dodawania nowych danych. 

Jeśli na koncie używasz protokołu NFS 3.0 lub SFTP, niezmienny magazyn nie jest obsługiwany. 

Niezmienny magazyn będzie dostępny we wszystkich regionach publicznych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją magazynu niezmienialnego.     

Archiwizacja ze względów prawnych oraz zasady magazynu niezmienialnego są bezpłatne. Opłaty za transakcje i użycie magazynu będą naliczane normalnie. Aby dowiedzieć się więcej o cenach, odwiedź stronę cennika usługi Azure Data Lake Storage

  • Features