Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nieprzetworzone dzienniki HTTP dla usługi Azure Content Delivery Network

Data opublikowania: 18 marca, 2020

Buforuj, przyspieszaj i zabezpieczaj zawartość za pośrednictwem setek lokacji brzegowych zlokalizowanych na całym świecie za pomocą usługi Azure Content Delivery Network — skalowanego w chmurze rozwiązania sieci dostarczania zawartości oferowanej jako usługa. Usługa Content Delivery Network obsługuje teraz nieprzetworzone dzienniki HTTP, umożliwiając analizowanie wzorców danych i użycia oraz zapewnianie zgodności z określonymi przepisami wymagającymi od klientów przechowywania dzienników dostępu przez wskazany czas. Usługa Azure Content Delivery Network generuje dzienniki dostępu dla danego profilu co pięć minut. Ogólnie dane dziennika zawierają informacje o żądaniach odebranych przez usługę Content Delivery Network w danym okresie. Dzienniki są zwykle dostarczane w ciągu godziny od wystąpienia żądań HTTP.

Dowiedz się więcej

  • Content Delivery Network
  • Services

Powiązane produkty