Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Migracja identyfikatorów GUID: usługa Azure Service Bus, regiony dla instytucji rządowych USA

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2018

Usługa Azure Service Bus łączy istniejące systemy lokalne z rozwiązaniami w chmurze, rozsyła komunikaty do wielu niezależnych systemów zaplecza i upraszcza integrację dla przedsiębiorstw za pomocą niezawodnej obsługi komunikatów w chmurze.

Począwszy od 1 maja 2018 r., opłata za jednostki podstawowe usługi Service Bus w warstwie Standardowa i jednostki obsługi komunikatów usługi Service Bus w warstwie Premium będzie naliczana na podstawie stawki godzinowej. Zastępuje to obecny sposób rozliczeń na podstawie stawki dziennej i miesięcznej, dzięki czemu rozliczenia są bardziej spójne z innymi usługami platformy Azure. Będziesz płacić tylko za godziny rzeczywistego użycia usługi Service Bus, a nie za cały dzień lub miesiąc.

Wszyscy klienci usługi Azure Service Bus zostaną migrowani do nowych identyfikatorów GUID. Ta zmiana nie wpłynie na ceny, ale konieczne może się okazać zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na identyfikatorach GUID zasobów. Szczegóły dotyczące migracji identyfikatorów GUID znajdują się w poniższej tabeli.

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Nazwa portalu EA (produkt)

Region

Poprzedni identyfikator GUID

Nowy identyfikator GUID

Service Bus

Wiadomości w warstwie Standardowa

Jednostka podstawowa

Service Bus — jednostka podstawowa obsługi komunikatów w warstwie Standardowa — US DoD

US DoD

3383ebe0-065a-4cce-a0f8-2eadebc3c203

1df35d2c-ad4f-47a3-ae7c-af273d39f0fa

Service Bus

Obsługa komunikatów w warstwie Premium

Jednostka obsługi komunikatów

Service Bus — jednostka obsługi komunikatów w warstwie Premium — US DoD

US DoD

f9d798b5-878d-497f-8aa8-d1575fbfac64

0772164b-764c-4248-b9bf-4611400a353b

  • Service Bus

Powiązane produkty