Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Określanie grup docelowych dla serwerów spoza platformy Azure w usłudze Azure Update Management

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Dostępna jest publiczna wersja zapoznawcza nowej funkcji usługi Azure Update Management. Określanie grup docelowych dla serwerów spoza platformy Azure umożliwia tworzenie dynamicznie rozpoznawanych wdrożeń aktualizacji okresowych dla serwerów spoza platformy Azure. Nowa funkcja umożliwia wykonywanie następujących działań:

  • Określanie docelowych serwerów spoza platformy Azure na podstawie zapisanych wyszukiwań z usługi Log Analytics.
  • Dynamiczne rozpoznawanie docelowych serwerów w celu wdrożenia aktualizacji. Po utworzeniu wdrożenia aktualizacji każdy nowy serwer spoza platformy Azure dodany do usługi Update Management, który spełnia kryteria wyszukiwania, będzie wybierany automatycznie podczas kolejnego uruchomienia wdrożenia bez konieczności modyfikowania samego wdrożenia aktualizacji.

Dowiedz się więcej o określaniu grup docelowych spoza platformy Azure dla usługi Azure Update Management.

obraz

  • Features
  • Management
  • Services