W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Oświadczenia grup w tokenach usługi Azure AD

Data opublikowania: 24 kwietnia, 2019

Niektóre aplikacje oczekują informacji o członkostwie w grupach użytkownika w postaci oświadczeń w tokenie. Konfigurując usługę Azure AD do wysyłania w oświadczeniach tych samych informacji szczegółowych grup, które aplikacja otrzymywała wcześniej ze starszej lokalnej usługi Active Directory, można zapewnić bezpośrednie współdziałanie aplikacji z usługą Azure AD oraz korzystać z możliwości zabezpieczeń opartych na tożsamości oferowanych przez usługę Azure AD i migrować z usług AD FS.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Usługa Azure Active Directory
  • Features
  • Security