Pomiń nawigację

Replikacja geograficzna w usłudze Azure Container Registry

piątek, 27 października 2017

Dzięki replikacji geograficznej usługa Container Registry działa jak pojedynczy rejestr i równocześnie jest dostępna na potrzeby operacji lokalnych w replikowanych regionach. Ze względu na to, że obrazy są używane w wielu usługach platformy Azure, można będzie korzystać z zalet pojedynczej powierzchni zarządzania, obsługując równocześnie szybkie i niezawodne operacje ściągania obrazów w bliskim sąsiedztwie sieci.

Przeczytaj o replikacji geograficznej w wersji zapoznawczej i jednostkach SKU zarządzanych przez usługę Azure Container Registry.

 

Related feedback