Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Prostszy sposób zmiany nazwy interfejsu sieciowego i dysków chronionych maszyn wirtualnych w usłudze Azure Site Recovery

Data opublikowania: 27 marca, 2023

Prostszy sposób nadawania i zmieniania nazw interfejsów sieciowych i dysków na potrzeby odzyskiwania lub docelowych maszyn wirtualnych w magazynach usługi Recovery Services w witrynie Azure Portal jest teraz ogólnie dostępny. 

Wcześniej, po ochronie maszyny wirtualnej za pomocą usługi Site Recovery (ASR), usługa ASR skonfigurowała nazwy kart sieciowych i dysków odzyskiwania tak samo jak źródło. Dzięki tej aktualizacji usługa Azure Site Recovery umożliwia łatwe nadawanie i zmienianie nazw interfejsów sieciowych i dysków na potrzeby odzyskiwania lub docelowych maszyn wirtualnych w magazynach usług Recovery Services.   

Graficzny interfejs użytkownika, tekst, aplikacja, wiadomość e-mail

Opis wygenerowany automatycznie

 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Site Recovery.  

  • Features
  • Management