Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Zapobieganie archiwizowaniu ostatnio przywróconych obiektów blob przez zasady zarządzania cyklem życia

Data opublikowania: 29 sierpnia, 2022

Zarządzanie cyklem życia usługi Azure Storage oferuje zasady oparte na regułach, których można używać, aby przenosić dane obiektów blob do odpowiednich warstw dostępu lub powodować wygaśnięcie danych po zakończeniu ich cyklu życia. Reguły można skonfigurować tak, aby przenosić obiekt blob do warstwy archiwum na podstawie warunku dotyczącego ostatniej modyfikacji. Jeśli przywrócisz obiekt blob przez zmianę jego warstwy, ta reguła może przenieść obiekt blob z powrotem do warstwy archiwum. Może się tak zdarzyć, jeśli czas ostatniej modyfikacji przekracza próg ustawiony dla zasad. Teraz możesz dodać nowy warunek daysAfterLastTierChangeGreaterThan w regułach, aby pominąć akcję archiwizacji w przypadku nowo przywracanych obiektów blob.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie zasad zarządzania cyklem życia do archiwizowania obiektów blob.

 

  • Azure Blob Storage
  • Magazyn archiwum
  • Features