Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Azure Synapse Link for SQL

Data opublikowania: 16 listopada, 2022

Usługa Azure Synapse Link for SQL automatyzuje wyodrębnianie i przenoszenie danych z relacyjnych magazynów danych operacyjnych zarówno w usługach Azure SQL Database, jak i SQL Server 2022 do dedykowanych pul SQL usługi Azure Synapse Analytics. Dane są replikowane niemal w czasie rzeczywistym bez konieczności opracowywania i wdrażania potoków ETL lub ELT. W usłudze Azure Synapse Analytics dane mogą być używane w zaawansowanej analizie i innych systemach przetwarzania podrzędnego znacznie szybciej niż tradycyjne scenariusze ETL lub ELT oparte na partiach.

Dowiedz się więcej.

  • Azure SQL Database
  • Features