Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Ogólnie dostępne: Link usługi Azure SQL Managed Instance dla programu SQL Server 2022

Data opublikowania: 16 listopada, 2022

Teraz możesz użyć linku usługi Azure SQL Managed Instance dla programu SQL Server 2022, aby ustanowić łączność hybrydową i zmodernizować lokalne obciążenia programu SQL Server na platformie Azure bez konieczności migracji. Użyj linku, aby odciążyć lub zwiększyć skalę w poziomie obciążeń i analiz R/O oraz w razie potrzeby przeprowadzić migrację przy minimalnych przestojach. 

Dowiedz się więcej.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Management