Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Powszechne udostępnienie: punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 07 lutego, 2018

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL Database są teraz powszechnie dostępne we wszystkich regionach platformy Azure.

Korzystając z punktów końcowych usługi sieci wirtualnej, można zezwalać na ruch tylko z wybranych podsieci i sieci wirtualnych, co pozwala utworzyć bezpieczną granicę sieci dla danych. Ruch z sieci wirtualnej do usług zawsze będzie pozostawać w sieci szkieletowej platformy Microsoft Azure.

W związku z powszechnym udostępnieniem obsługujemy teraz punkty końcowe usługi SQL w podsieciach środowiska App Service Environment.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów końcowych usługi, zobacz Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania punktów końcowych usługi w usłudze Azure SQL Database, zobacz Virtual Network Service Endpoints and rules for Azure SQL Database (Reguły i punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL Database).

  • Azure SQL Database
  • Virtual Network

Powiązane produkty