Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Obsługa wersji Citus 11 dla usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus)

Data opublikowania: 19 lipca, 2022

Najnowsza wersja Citus 11 dla usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) umożliwia aplikacjom intensywnie korzystającym z danych wykonywanie zapytań względem dowolnego węzła w grupie serwerów, tworzy nowe sposoby monitorowania rozproszonej bazy danych Postgres i nie tylko. Możesz uzyskać wersję Citus 11, tworząc nową grupę serwerów Hiperskala (Citus) lub uaktualniając istniejący z uruchomionym serwerem PostgreSQL 14. Dowiedz się więcej o obsługiwanych wersjach bazy danych PostgreSQL i Citus oraz uaktualnianiu do najnowszych wersji baz danych PostgreSQL i Citus

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Open Source
  • Microsoft Inspire