Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Kontrola dostępu oparta na rolach platformy Azure na potrzeby autoryzacji na platformie Kubernetes w usłudze AKS

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Dzięki kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure na potrzeby autoryzacji na platformie Kubernetes możesz uzyskać ujednolicone zarządzanie i kontrolę dostępu do zasobów platformy Azure i usługi AKS.

W ten sposób możesz teraz zarządzać kontrolą dostępu opartą na rolach dla usługi AKS i jej zasobami, używając platformy Azure lub natywnych mechanizmów platformy Kubernetes. Po włączeniu tej integracji można używać użytkowników, grup lub jednostek usługi Azure Active Directory usługi (AAD) jako podmiotów w kontroli dostępu opartej na rolach platformy Kubernetes. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zarządzać tożsamościami użytkowników i poświadczeniami dla usługi Kubernetes.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features