Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: usługa Azure Network Watcher na platformie Microsoft Azure w Niemczech

Data opublikowania: 29 stycznia, 2018

Usługa Azure Network Watcher jest teraz ogólnie dostępna na platformie Microsoft Azure w Niemczech

Network Watcher to regionalna usługa, która umożliwia monitorowanie i diagnozowanie warunków na poziomie sieci na platformie Azure oraz do i z tej platformy. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji dostępne w usłudze Network Watcher pomagają w uzyskaniu szczegółowych informacji o sieci. Usługa obejmuje rozwiązywanie problemów z połączeniami, dzienniki przepływu sieciowych grup zabezpieczeńprzechwytywanie pakietów, weryfikowanie przepływu protokołu IP, rozwiązywanie problemów z siecią VPN, topologię itd.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę dokumentacji usługi Network Watcher.

  • Azure Monitor
  • Network Watcher