Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Azure Applied AI Services

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Aby ułatwić deweloperom szybsze tworzenie rozwiązań AI, ogłaszamy nową kategorię usług o nazwie Azure Applied AI Services. Te usługi łączą usługi Azure Cognitive Services ze specyficzną dla zadania sztuczną inteligencją i logiką biznesową, dzięki czemu deweloperzy mogą przyspieszyć tworzenie rozwiązań AI dla typowych scenariuszy, takich jak przetwarzanie dokumentów, obsługa klienta i wyodrębnianie szczegółowych informacji z zawartości. Usługi Applied AI Services obejmują usługi Azure Bot Service, Azure Cognitive Search, Azure Form Recognizer, Azure Metrics Advisor i Azure Immersive Reader, które wielu deweloperów już zna i lubi. 

Począwszy od dzisiaj usługa Azure Bot Service ułatwia tworzenie, testowanie i publikowanie botów tekstowych, mowy lub telefonii za pośrednictwem zintegrowanego środowiska programowego. Usługa Azure Metrics Advisor, która teraz jest ogólnie dostępna, automatycznie wykrywa i diagnozuje problemy, aby zminimalizować przestoje.

Dowiedz się więcej.

  • Features