Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Usługa Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 15 lutego, 2023

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa bazy danych przez delegowanie zarządzania poświadczeniami i uwierzytelniania do scentralizowanego dostawcy tożsamości. Usługa Azure Active Directory obsługuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak opcje uwierzytelniania dwuskładnikowego, zarządzanie cyklem życia haseł, aplikacje i tożsamości zarządzane oraz dostęp warunkowy. Usługa Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL zapewnia teraz pełną obsługę tożsamości zarządzanych, ulepszone role grup oraz obsługę zaproszonych użytkowników i trybu uwierzytelniania tylko w usłudze Azure Active Directory z możliwością wyłączenia obsługi użytkowników lokalnych. Ogólna dostępność usługi Azure Active Directory została już ogłoszona, a teraz dodajemy do niej obsługę interfejsu API/interfejsu wiersza polecenia. Obsługa narzędzia terraform będzie dostępna wkrótce.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features