Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory dla usługi Application Insights

Data opublikowania: 06 lipca, 2022

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD) dla usługi Azure Monitor Application Insights zostało w pełni wydane. Używając usługi Azure AD, możesz teraz zapewnić, że tylko uwierzytelnione dane telemetryczne są pozyskiwane do zasobów usługi Application Insights.

Zazwyczaj korzystanie z różnych systemów uwierzytelniania może być kłopotliwe i stanowić ryzyko, ponieważ zarządzanie poświadczeniami na dużą skalę jest trudne. Teraz możesz zrezygnować z uwierzytelniania lokalnego i upewnić się, że do zasobów usługi Application Insights są pozyskiwane tylko dane telemetryczne, które są uwierzytelniane wyłącznie przy użyciu tożsamości zarządzanych i usługi Azure Active Directory. Ta funkcja jest krokiem w kierunku zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności telemetrii używanej do podejmowania zarówno krytycznych decyzji operacyjnych (alerty/skalowanie automatyczne itp.), jak i biznesowych.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty