Przejdź do głównej zawartości

Rozszerzona pomoc techniczna dla platformy Microsoft .NET Core 3.1 zakończy się 13 grudnia 2022 r.

Data opublikowania: 17 marca, 2022

13 grudnia 2022 r. zakończy się rozszerzona pomoc techniczna dla platformy Microsoft .NET Core 3.1. Po tej dacie aplikacje hostowane w usłudze Functions będą nadal działać, a na Twoje aplikacje nie będzie to mieć wpływu. Nie będziemy jednak już dostarczać poprawek ani zapewniać obsługi klienta dla platformy .NET Core 3.1. Zaktualizuj aplikacje usługi Functions do środowiska uruchomieniowego w wersji 4.x, które używa platformy .NET 6.

Platforma .NET 6 jest najnowszą wersją z obsługą długoterminową i oferuje następujące ulepszenia:

  • Ujednolicony zestaw bibliotek podstawowych i zestaw SDK, który ułatwia udostępnianie kodu w dowolnym typie aplikacji.
  • Uproszczone programowanie przy użyciu 10 nowych funkcji języka C# i minimalnych interfejsów API.
  • Przeładowywanie na gorąco, które umożliwia wprowadzanie zmian w kodzie bez jawnego ponownego kompilowania.

Zalecana akcja

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w działaniu usługi lub luk w zabezpieczeniach, zaktualizuj aplikacje usługi Functions do środowiska uruchomieniowego w wersji 4.x, które używa platformy .NET 6 przed 13 grudnia 2022 r.

Pomoc i obsługa techniczna

Jeśli masz pytania, uzyskaj odpowiedzi od ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz takiej pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Retirements

Powiązane produkty