Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazw identyfikatorów GUID zasobów usługi ExpressRoute z „Port” na „Direct”

Data opublikowania: 26 marca, 2019

1 maja 2019 r. nazwy identyfikatorów GUID zasobów usługi Azure ExpressRoute zmienią się. Typ usługi zmieni się z „Port” na „Direct”. Wpłynie to również na nazwy portali EA. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli. 

Identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Nazwa zasobu

Poprzednia nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Nowa nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

227d274c-f07b-49ac-8b4c-7a5a09a74f2c

ExpressRoute

Port

Direct

Lokalny transfer danych przychodzących

ExpressRoute Port — lokalne — transfer danych przychodzących

ExpressRoute Direct — lokalne — transfer danych przychodzących

99230f60-278e-4d7f-8b1f-0c3c69880cdb

ExpressRoute

Port

Direct

Lokalny transfer danych wychodzących

ExpressRoute Port — lokalne — transfer danych wychodzących

ExpressRoute Direct — lokalne — transfer danych wychodzących

82ed9cb7-6e9e-4447-9f95-f631a3a4e3c3

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 1 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 3

e1264f29-627e-42b9-8e14-0abd76ae9d44

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 1 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 2

e16c68a8-612e-48f8-a534-8bf482825c12

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 1 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 1 Gb/s — strefa 1

9f741580-b4b5-443d-93bb-7250db25cf7f

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 10 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 2

bbebcd55-02d2-48a8-a129-fa6676e07a02

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 10 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 1

48246918-c157-44ac-80e8-a24e3374c05b

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 10 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 10 Gb/s — strefa 3

78c092c7-9511-4eef-a203-ca5c6207b962

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 100 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 2

86dcc13a-f4c8-4588-86cf-8a92d9a09490

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 100 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 3

95eb1462-aeef-45b4-9d26-68cdc07438a7

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 100 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 100 Gb/s — strefa 1

5e35b955-2950-4ebe-95fc-8b37c10fd8bd

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 2 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 1

ba873626-8587-49e2-b6de-580c809b7fac

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 2 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 3

2cd23010-8810-43a8-858b-2cca560af685

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 2 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 2 Gb/s — strefa 2

ac818bb6-ba15-4950-8c66-4155d92284f1

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 40 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 1

d8525b05-c989-40ca-86f6-40fa87f3ad58

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 40 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 3

eff38de5-01c2-4f76-aef6-618cd5c9378d

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 40 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 40 Gb/s — strefa 2

9c27289f-5a11-473f-8f99-68754edb93fc

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 5 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 3

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 3

59be7d38-a129-4a55-aba7-e78dafa93242

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 5 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 1

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 1

0c589a51-f32c-4478-8744-24df1ad1bdb0

ExpressRoute

Port

Direct

Dane naliczane lokalnie — obwód 5 Gb/s

ExpressRoute Port — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 2

ExpressRoute Direct — lokalne — dane naliczane — obwód 5 Gb/s — strefa 2

  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Services