Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzona warstwa Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Dzięki aktualizacjom usługi Azure Cosmos DB w warstwie Bezpłatna deweloperzy mogą teraz co miesiąc uzyskać jeszcze więcej bezpłatnej aprowizowanej przepływności (jednostek żądań na sekundę) i magazynu. W warstwie Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB można teraz uzyskać pierwsze 1000 jednostek żądań na sekundę aprowizowanej przepływności i 25 GB magazynu każdego miesiąca przez okres istnienia jednego konta usługi Azure Cosmos DB na każdą subskrypcję platformy Azure (wartości te zostały zwiększone z 400 jednostek żądań na sekundę i 5 GB).

Używaj warstwy Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB, aby opracowywać i testować aplikacje, bezpłatnie uruchamiać małe obciążenia w środowisku produkcyjnym lub po prostu zastosować rabat do konta usługi Azure Cosmos DB. W stosunku do kont usługi Azure Cosmos DB działających już w warstwie Bezpłatna automatycznie zostaną zastosowane nowe kwoty; nie jest wymagana żadna akcja.

Dowiedz się więcej o warstwie Bezpłatna w usłudze Azure Cosmos DB.

  • Azure Cosmos DB
  • Management
  • Pricing & Offerings

Powiązane produkty