Event Hubs in the Azure portal

31 sierpnia 2016

You can use the Azure portal to create and manage Azure Event Hubs. Newly created namespaces on the portal are now unique to the corresponding service (Messaging or Event Hubs). Note that this change has no runtime impact on current namespaces, because they will be considered "mixed."

For more information, see the Service Bus and the new Azure portal blog post.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej