Przejdź do głównej zawartości

Rozszerzone możliwości portalu dla usługi Azure SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2018

 

Właśnie udostępniono w usłudze Azure SQL Data Warehouse następny zestaw możliwości portalu, które ułatwiają monitorowanie i integrowanie magazynu danych oraz zarządzanie nim:

 

  • Możesz monitorować magazyn danych przy użyciu usługi Azure Monitor pod kątem takich metryk jak powodzenie/niepowodzenie/blokada połączeń przez zaporę, procesor CPU, operacje we/wy, limit jednostek DWU, procent jednostek DWU i użyte jednostki DWU.
  • Przed wstrzymaniem magazynu danych możesz wyświetlić liczbę aktywnych zapytań, które zostaną anulowane.
  • Możesz szybko uruchomić projektanta internetowego usługi Azure Analysis Services bezpośrednio z poziomu panelu zadań magazynu danych.

 

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu w blogu.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Management