Dostępne są powiadomienia e-mail dotyczące alertów usługi Azure Government

Opublikowano: wtorek, 13 sierpnia 2019

Teraz usługa Security Center może wysyłać powiadomienia e-mail po wygenerowaniu alertu usługi Azure Government.

Aby skonfigurować swoje subskrypcje, zobacz Konfigurowanie powiadomień e-mail dotyczących alertów.

  • Security Center
  • Security