Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Bezpośrednia umowa Enterprise Agreement na usługę Azure Cost Management and Billing

Data opublikowania: 24 lutego, 2022

Nowe środowisko bezpośredniej umowy Enterprise Agreement dla chmury komercyjnej dotyczącej usługi Azure Cost Management and Billing umożliwia bezproblemowe tworzenie działów, kont i subskrypcji oraz zarządzanie nimi. Możesz również wyświetlać właściwości i zarządzać zasadami powiązanymi z rejestracją. To nowe środowisko będzie udostępniać wszelkie odpowiednie informacje na temat działu, konta i subskrypcji w jednym miejscu. W witrynie Azure Portal można wykonywać następujące działania:

  • Zarządzanie rolami bezpośredniej umowy Enterprise Agreement
  • Tworzenie hierarchii rejestracji i zarządzanie nimi (dział, konto, subskrypcja)
  • Wyświetlanie właściwości i zarządzanie zasadami
  • Wyświetlanie użycia i opłat
  • Pobieranie faktury
  • Wyświetlanie i śledzenie salda Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC)

Jak te funkcje mogą pomóc w zarządzaniu kontem rozliczeniowym? 

1. Użycie i opłaty: Wyświetlaj opłaty na poziomie działu, konta i subskrypcji, przechodząc do menu działu, konta i subskrypcji. Pomoże to zrozumieć, który dział lub konto przyczyniło się najwięcej i najmniej do ogólnej opłaty na koncie rozliczeniowym. Aby zobaczyć użycie i opłaty na koncie rozliczeniowym, możesz przejść do menu Użycie i opłaty i pobrać różne raporty.

2. Faktura: W dogodnym momencie wyświetlaj i pobieraj faktury za pomocą samoobsługowej funkcji pobierania faktur.

3. Śledź zobowiązanie Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC): Wyświetlaj i śledź zużycie i salda MACC oraz pobieraj elementy wiersza faktury MACC.

Gdy już zapoznasz się z tą nową funkcją, możesz podzielić się swoją opinią, korzystając z opcji opinii w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej z dokumentacji publicznej i wideo.

  • Microsoft Cost Management
  • Management

Powiązane produkty