Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Security Center — dynamiczne pakiety zgodności są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 28 kwietnia, 2020

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami usługi Azure Security Center obejmuje teraz dynamiczne pakiety zgodności (teraz ogólnie dostępne) do śledzenia dodatkowych standardów branżowych i prawnych.

Dynamiczne pakiety zgodności można dodać do subskrypcji lub grupy zarządzania ze strony zasad zabezpieczeń usługi Security Center. Po dodaniu standardu lub testu porównawczego standard pojawia się na pulpicie nawigacyjnym zgodności z przepisami razem ze wszystkimi skojarzonymi danymi zgodności zamapowanymi jako ocenami. Raport podsumowujący dla dowolnych standardów, które zostały dołączone, będzie dostępny do pobrania.

Teraz możesz dodać standardy, takie jak NIST SP 800-53 R4, SWIFT CSP CSCF-v2020, UK OFFICIAL i UK NHS, Canada Federal PBMM i Azure CIS 1.1.0 (nowy) (który jest bardziej kompletną reprezentacją standardu Azure CIS 1.1.0). Ponadto niedawno dodaliśmy test porównawczy zabezpieczeń platformy Azure, czyli opracowane przez firmę Microsoft wytyczne dotyczące platformy Azure pod kątem najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i zgodności w oparciu o popularne struktury zgodności. Dodatkowe standardy będą obsługiwane na pulpicie nawigacyjnym, gdy staną się dostępne.  
 
Dowiedz się więcej.

  • Security