Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zdarzenia telemetrii urządzenia z usługi IoT Hub do Event Grid

Data opublikowania: 27 listopada, 2019

Usługa Azure IoT Hub integruje się z usługą Azure Event Grid, aby można było wysyłać powiadomienia o zdarzeniach do innych usług i wyzwalać procesy podrzędne. Usługa Event Grid ma wbudowaną obsługę usług platformy Azure, takich jak Azure Functions i Azure Logic Apps, a także może dostarczać alerty dotyczące zdarzeń do usług spoza platformy Azure przy użyciu elementów webhook. Twórz aplikacje biznesowe nasłuchujące zdarzeń usługi IoT Hub, aby reagować na krytyczne zdarzenia w niezawodny, skalowalny i bezpieczny sposób. Obecnie usługa IoT Hub publikuje zdarzenia urządzenia, takie jak zdarzenia utworzenia, usunięcia, połączenia i rozłączenia urządzenia, w usłudze Event Grid.

Nowa możliwość: Usługa Azure IoT Hub będzie teraz publikować zdarzenia telemetrii w usłudze Event Grid. Umożliwi to subskrybowanie komunikatów z urządzeń za pośrednictwem usługi Event Grid i wysyłanie ich do innych usług platformy Azure, a nawet aplikacji innych firm.

To zdarzenie jest w wersji zapoznawczej od czerwca 2019 r.

Obejrzyj pokaz

Dowiedz się więcej

  • Azure IoT Hub
  • Features

Powiązane produkty