Opracowywanie funkcji platformy Azure na dowolnej platformie

Data opublikowania: 25 września, 2017

Przenieśliśmy usługę Azure Functions na platformę .NET Core 2.0. Zarówno środowisko uruchomieniowe, jak i zestaw Azure Functions Core Tools obsługują teraz wiele platform.  

Funkcje w języku C# i JavaScript można debugować na komputerach Mac lub w systemie Linux za pomocą zestawu Core Tools i programu Visual Studio Code. Zarówno środowisko uruchomieniowe, jak i zestaw Core Tools są nadal w wersji zapoznawczej. Ponieważ środowisko uruchomieniowe 2.0 jest w wersji zapoznawczej, jest możliwe, że nawet w wydaniach pomocniczych mogą występować zmiany powodujące niezgodność. Nie należy więc używać środowiska uruchomieniowego 2.0 w obciążeniach produkcyjnych.  

Aby poznać sposoby korzystania z zestawu Core Tools, zobacz Kodowanie i testowanie usługi Azure Functions lokalnie. Aby uzyskać informacje dotyczące luk w funkcjach w tej wersji zapoznawczej, zobacz Znane problemy w środowisku uruchomieniowym 2.0 usługi Azure Functions.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty