Pomiń nawigację

Wycofanie interfejsu API przeszukiwania dzienników dla usługi Azure Log Analytics

Data opublikowania: 24 kwietnia, 2018

W listopadzie 2017 r. poinformowaliśmy klientów usługi Azure Log Analytics, że interfejs API przeszukiwania dzienników stanie się przestarzały. Ten interfejs API jest używany ze starym językiem zapytań usługi Log Analytics.

Interfejs API przeszukiwania dzienników został zastąpiony interfejsem API REST usługi Azure Log Analytics. Interfejs API REST obsługuje nowy język zapytań, a także większe limity zapytań w zakresie liczby zwracanych wierszy oraz rozmiaru ładunku.

Polecenie cmdlet Get-AzureRmOperationalInsightsSearchResults programu PowerShell zostało zastąpione poleceniem cmdlet Invoke-LogAnalyticsQuery, które również obsługuje nowy język zapytań.

Interfejs API przeszukiwania dzienników stanie się przestarzały w ciągu tygodnia zaczynającego się 30 kwietnia 2018 r. Wywołania interfejsu API przeszukiwania dzienników po tym, gdy stanie się on przestarzały, będą zwracać kod błędu 410 oraz następujący komunikat: „Interfejs API przeszukiwania dzienników jest przestarzały i został zastąpiony nowym interfejsem API REST usługi Azure Log Analytics”.

Aby uzyskiwać wyniki zapytań, pamiętaj o migrowaniu wszelkich elementów korzystających ze starszego interfejsu API i polecenia cmdlet programu PowerShell.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Powiązane produkty