Przejdź do głównej zawartości

Wycofanie obsługi interfejsu API zarządzania usługami dla usługi Azure App Service

Data opublikowania: 19 marca, 2018

Obsługa zarządzania usługami na platformie Azure zostanie wycofana 30 czerwca 2018 r. Po tym dniu zarządzanie zasobami w usłudze Azure App Service będzie możliwe wyłącznie poprzez usługę Azure Resource Manager.

Interfejsy API zarządzania usługami nie są dostosowane do nowoczesnej chmury. Obsługa interfejsów API zarządzania usługami nie będzie już dla nas przeszkodą w zapewnieniu deweloperom najlepszego możliwego środowiska oraz najlepszej platformy sterowania na świecie.

Klienci, którzy obecnie używają interfejsów API zarządzania usługami, powinni rozważyć przejście do usługi Resource Manager. Usługa Resource Manager jest w wielu aspektach lepsza od zarządzania usługami — zapewnia niezawodny model wdrażania, dostęp oparty na rolach oraz lepszą obsługę interfejsów API dla funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnicy pomiędzy zarządzaniem usługami i usługą Resource Manager, zapoznaj się z blogiem TechNet.

​Aby uzyskać więcej informacji na temat wycofania interfejsów API zarządzania usługami, zobacz ogłoszenie na blogu usługi App Service.

  • App Service
  • Features

Powiązane produkty