Przejdź do głównej zawartości

Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Narzędzie Data Migration Assistant zapewnia teraz ogólnie dostępną funkcję, która pomaga użytkownikom w ocenie gotowości docelowej ich lokalnych wystąpień programu SQL Server w ramach przygotowań do migracji do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Narzędzie Data Migration Assistant wykrywa problemy ze zgodnością i równoważnością funkcji, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność bazy danych w docelowych bazach danych wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • SDK and Tools
  • Services