Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa narzędzia Data Migration Assistant dla rozwiązania Cassandra na potrzeby oceny usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Narzędzie Data Migration Assistant jest obecnie dostępne w wersji zapoznawczej i zapewnia klientom pomoc w zakresie migrowania danych z rozwiązania Cassandra do usługi Azure Cosmos DB. Uruchomienie narzędzia Data Migration Assistant na danych rozwiązania Cassandra spowoduje wykrycie potencjalnych problemów ze zgodnością i równoważnością funkcji, które mogą mieć wpływ na funkcje w docelowych zestawach danych usługi Azure Cosmos DB.

 

 

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features

Powiązane produkty