Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Data Factory dodaje obsługę tożsamości zarządzanej do przepływów danych

Data opublikowania: 29 stycznia, 2020

Użytkownicy usługi Azure Data Factory mogą teraz tworzyć przepływy danych mapowania używające tożsamości zarządzanej (dawniej tożsamości usługi zarządzanej) dla usług Azure Data Lake Store Gen 2, Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW). Te dodatkowe funkcje zabezpieczeń, połączone z istniejącą obsługą usługi Azure Trusted Services, umożliwiają teraz tworzenie potoków ETL przy użyciu kont magazynu usługi ADLS Gen 2 jako źródeł i ujść bez konieczności używania publicznych punktów końcowych.

Oto linki do dokumentacji opisujące konfigurowanie fabryki danych do używania tożsamości usługi zarządzanej z usługami ADLS Gen 2, SQL DB i Synapse Analytics (SQL DW).

Dowiedz się więcej

 

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty