Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Natywna powłoka Mongo w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB dla bazy danych MongoDB jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 marca, 2020

Wykonuj polecenia bazy danych Mongo bezpośrednio na koncie bazy danych przy użyciu natywnej powłoki Mongo w Eksploratorze danych usługi Azure Cosmos DB. Ta funkcja jest obecnie dostępna w następujących regionach: Australia Wschodnia, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Europa Północna, Południowo-środkowe stany USA, Azja Południowo-Wschodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Europa Zachodnia i Zachodnie stany USA 2.

Aby z niej skorzystać, przejdź do Eksploratora danych w witrynie Azure Portal lub cosmos.azure.com, a następnie kliknij pozycję Otwórz powłokę Mongo, aby uruchomić wystąpienie powłoki Mongo w przeglądarce.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • SDK and Tools
  • Open Source

Powiązane produkty