Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obraz narzędzi usługi Azure Cloud Shell jest teraz dostępny jako oprogramowanie open source

Data opublikowania: 10 sierpnia, 2020

Usługa Azure Cloud Shell to oparte na przeglądarce, uwierzytelnione środowisko powłoki służące do zarządzania zasobami w chmurze.  Środowisko Cloud Shell zawiera typowe narzędzia wiersza polecenia na potrzeby zarządzania zasobami na platformach Azure i M365, a teraz można je znaleźć w witrynie GitHub. Teraz można zgłaszać problemy lub tworzyć żądania ściągnięcia bezpośrednio dla obrazu narzędzi, a wszelkie wprowadzane zmiany będą odzwierciedlane w następnej wersji usługi Cloud Shell.  Tego obrazu kontenera możesz używać w innych scenariuszach zarządzania, zapewniając dostęp do wielu już zainstalowanych i regularnie aktualizowanych narzędzi oraz eliminując problemy dotyczące aktualizowania narzędzi do zarządzania chmurą. 

Zobacz repozytorium GitHub albo przejdź do witryny Azure Portal lub środowiska autonomicznego, aby korzystać z usługi Cloud Shell.

  • Cloud Shell
  • Management
  • SDK and Tools

Powiązane produkty