Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Platforma Isovalent Cilium Enterprise w witrynie Azure Marketplace

Data opublikowania: 18 kwietnia, 2023

Platforma Isovalent Cilium Enterprise jest teraz dostępna za pośrednictwem witryny Azure Marketplace. Dzięki tej ofercie platformę Isovalent Cilium Enterprise można wdrożyć na platformie Azure za pomocą kilku kliknięć w witrynie Azure Marketplace. Możesz utworzyć nowy klaster usługi Azure Kubernetes Service (AKS) lub bezproblemowo uaktualnić istniejący klaster usługi AKS z uruchomioną wtyczką Azure CNI bazującą na platformie Cilium, używając pakietu Isovalent Cilium Enterprise. Podczas uaktualniania platformy Cilium OSS do platformy Cilium Enterprise za pośrednictwem witryny Azure Marketplace nie występuje żaden przestój w ścieżce danych. Ponadto witryna Azure Marketplace oferuje ujednolicone środowisko rozliczeniowe i zintegrowane środowisko korzystania z platformy Isovalent Cilium Enterprise, jednocześnie minimalizując nakład pracy klientów związany z obsługą uaktualnień. Ścisła integracja z platformą Azure upraszcza operacje, umożliwiając automatyczne uaktualnienia dla wersji pomocniczych. Wypróbuj to już dziś w witrynie Azure Marketplace.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie Isovalent Cilium Enterprise, przeczytaj wpis w blogu Isovalent i stronę produktu Isovalent Cilium Enterprise

 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Virtual Network
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services