Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów obsługuje teraz zbieranie dzienników w pulach węzłów usługi AKS systemu Windows (w wersji zapoznawczej)

Data opublikowania: 15 czerwca, 2020

Usługa Azure Monitor dla kontenerów będzie automatycznie zbierać dzienniki (std/stderr) w kontenerach uruchomionych w klastrach usługi Azure Kubernetes Service (AKS) z pulami węzłów systemu Windows począwszy od wersji agenta ciprod05262020 (w wersji zapoznawczej). Umożliwi to kompleksowe monitorowanie puli węzłów systemu Windows w usłudze AKS z dziennikami i metrykami (które są już obsługiwane).

Dowiedz się więcej o monitorowaniu na platformie Azure dla kontenerów w pulach węzłów systemu Windows w usłudze AKS.

Dowiedz się, jak kontrolować zbieranie dzienników systemu Windows w celu optymalizacji kosztów

  • Azure Monitor
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services