Przejdź do głównej zawartości

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie w usłudze Azure Stream Analytics

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2018

Konieczność zarządzania stabilnością kodu produkcyjnego oraz możliwie najszybsze promowanie ulepszeń i aktualizacji kodu oznaczają, że zespoły deweloperskie poświęcają wiele czasu na tworzenie procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Aby lepiej pomóc takim zespołom, narzędzia Azure Stream Analytics Tools for Visual Studio obejmują teraz natywną obsługę ciągłej integracji/ciągłego dostarczania.

Klienci mogą przeprowadzać zautomatyzowane kompilacje, testować skrypty i wdrażać je w projektach programu Visual Studio w usłudze Stream Analytics przy użyciu nowo udostępnionego pakietu NuGet. Ta możliwość ułatwia konfigurowanie potoków ciągłej integracji/ciągłego dostarczania na potrzeby zadań usługi Stream Analytics w środowisku deweloperskim i w innych zautomatyzowanych procesach.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty