Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

Data opublikowania: 24 kwietnia, 2019

Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight, takie jak poświadczenia HTTP bramy i klucze kont magazynu. Te zmiany mogą wymagać pewnych działań, jeśli używasz jednej z jednostek albo jednego ze scenariuszy, których to dotyczy:

Następne kroki

Więcej informacji o tych zmianach i wymaganych działaniach migracji można znaleźć w naszej dokumentacji Migrowanie do szczegółowego dostępu opartego na rolach w przypadku konfiguracji klastrów.

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  • HDInsight
  • SDK and Tools
  • Security

Powiązane produkty