Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Azure Cloud Shell

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Udoskonal swoje środowisko administrowania platformą Azure dzięki usłudze Azure Cloud Shell — opartym na przeglądarce środowisku powłoki działającym w chmurze, które ułatwia zarządzanie Twoimi zasobami platformy Azure.

Zastosowania usługi Cloud Shell:

  • Zapewnianie zaawansowanych funkcji i elastyczności, jaką daje korzystanie z nowoczesnego środowiska wiersza polecenia.
  • Używanie powłoki aktualizowanej i konserwowanej przez firmę Microsoft.
  • Uzyskiwanie dostępu do najczęściej używanych narzędzi interfejsu wiersza polecenia, w tym interpreterów powłoki systemu Linux, narzędzi platformy Azure, edytorów tekstu, kontroli źródła, narzędzi tworzenia, narzędzi kontenerów, narzędzi baz danych itp.
  • Uzyskiwanie dostępu do ulubionych skryptów z dołączonej usługi Azure File Storage i uruchamianie ich.
  • Przełączanie się do środowiska programu PowerShell (obecnie w wersji zapoznawczej).

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Cloud Shell. 

  • Features