Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Warstwa Premium usługi Azure Web PubSub staje się ogólnie dostępna

Data opublikowania: 01 lutego, 2023

Warstwa Premium usługi Azure Web PubSub jest teraz ogólnie dostępna. 

 

Usługa Web PubSub ułatwia dodawanie dwukierunkowej komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji internetowych i mobilnych bez martwienia się o infrastrukturę.  

Ten plan zapewnia większą odporność, skalowalność i elastyczność przez udostępnienie kluczowych funkcji klasy korporacyjnej, takich jak:

  • Obsługa strefy dostępności: obciążenia można równomierne dystrybuować między wieloma strefami w obsługiwanym regionie świadczenia platformy Azure, a w przypadku wystąpienia awarii — przekierowywać ruch do innych stref.
  • Możliwości autoskalowania: automatyczne skalowanie w górę lub w dół zapewnia dostosowanie do rzeczywistego użycia zasobów. Autoskalowanie jest łatwe do skonfigurowania i w większości przypadków pozwala obniżyć koszty. 
  • Umowa SLA na poziomie 99,95%.

Obsługa domen niestandardowych: do aplikacji można dodać żądane nazwy domen niestandardowych.

Zobacz pokazy

Dowiedz się więcej

  • Azure Web PubSub
  • Features

Powiązane produkty