Zabezpieczenia infrastruktury Azure Stack — wykrywanie odstępstw

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Opracowywane są nowe i zaktualizowane funkcje w celu umożliwienia operatorom infrastruktury Azure Stack stwierdzenia, że ich systemy zintegrowane z infrastrukturą Azure Stack zostały naruszone, i podniesienia poziomu zabezpieczeń infrastruktury Azure Stack. Będą mogli też korygować konfiguracje, jeśli wystąpią w nich odstępstwa. 

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat poziomu zabezpieczeń infrastruktury Azure Stack.

 

Przeczytaj więcej na temat pełnienia roli operatora infrastruktury Azure Stack.

 

 

 

 

  • Azure Stack
  • Features