Tworzenie kopii zapasowej infrastruktury usługi Azure Stack i odzyskiwanie w chmurze

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Opracowujemy udoskonalenia usługi Azure Stack, które uproszczą tworzenie kopii zapasowych dzięki wyeliminowaniu działań wykonywanych ręcznie przez operatora. Zostanie też wprowadzona weryfikacja odzyskiwania w chmurze sterowana przez operatora. Ten wpis dotyczy głównie operatorów usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kopii zapasowych w usłudze Azure Stack.

 

 

Related feedback