Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure SQL Database: Uaktualniona infrastruktura monitorowania i alertów

Data opublikowania: 17 stycznia, 2019

Uaktualnianie infrastruktury monitorowania i alertów usługi Azure SQL Database. To uaktualnienie zwiększy stabilność i zapewni podstawę dla alertów następnej generacji. Uaktualnienie odbędzie się w dniach od 22 do 28 stycznia 2019 r.  

 

Jak to na mnie wpłynie?

 

W trakcie uaktualniania nie ulegną zmianie wykresy ani dane metryk dostępne w witrynie Azure Portal. Jednak klienci, którzy korzystają z interfejsu API REST usługi Azure Monitor nie będą już mogli wykonywać zapytań o dane metryk zapisane przed 21 grudnia 2018 r.  

 

Co muszę zrobić?  

 

Jeśli potrzebujesz danych metryk sprzed 21 grudnia 2018 r., utwórz ich kopię przed 21 stycznia 2019 r. W przyszłości historia metryk będzie tworzona i utrzymywana przez maksymalnie 93 dni.  

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną

 

 

  • Services