Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure SQL Database — rozszerzenia dla operacji indeksowania w trybie online z możliwością wznowienia

Data opublikowania: 27 listopada, 2019

Nowa opcja konfiguracji, PAUSED_RESUMABLE_INDEX_ABORT_DURATION_MINUTES, została dodana w wersji ogólnie dostępnej do instrukcji ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION (Transact-SQL) na potrzeby operacji indeksowania w trybie online z możliwością wznowienia. Umożliwia ona automatyczne przerwanie wstrzymanego indeksowania w usłudze Azure SQL Database i wystąpieniu zarządzanym SQL. Wstrzymane indeksowania z możliwością wznowienia używają dodatkowych zasobów, dlatego utrzymywanie ich w tym stanie dłużej, niż jest to wymagane, powoduje niepotrzebne zużycie zasobów. Domyślna konfiguracja powoduje automatyczne przerwanie wstrzymanego indeksowania po jednym dniu. Czas, po którym wstrzymane indeksowanie zostanie przerwane, może być teraz konfigurowany przez użytkownika przy użyciu nowej opcji konfiguracji w zakresie bazy danych.

Dowiedz się więcej o instrukcji ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION

  • Azure SQL Database
  • Features