Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zmienia się domyślna konfiguracja usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 12 marca, 2020

Usługa Azure SQL Database jest teraz wyposażona w sprzęt generacji 5, aby zapewnić optymalną wydajność usługi. W związku z tym domyślne konfiguracje baz danych i domyślne konfiguracje elastycznej puli są zmieniane dla wszystkich nowych baz danych SQL Azure.

Od 9 marca 2020 r. są to domyślne konfiguracje dla nowych baz danych i pul elastycznych:

 • Bazy danych

  • Warstwa ogólnego przeznaczenia — obsługa 2 rdzeni wirtualnych na sprzęcie generacji 5

  • Warstwa krytyczna dla działania firmy — obsługa 2 rdzeni wirtualnych na sprzęcie generacji 5

 • Pule elastyczne

  • Warstwa ogólnego przeznaczenia — obsługa 2 rdzeni wirtualnych na sprzęcie generacji 5

  • Warstwa krytyczna dla działania firmy — obsługa 4 rdzeni wirtualnych na sprzęcie generacji 5

Klienci biorący udział w programie bezpłatnej wersji próbnej będą mieli dostęp do baz danych i elastycznych pul w warstwie ogólnego przeznaczenia, wyposażonych w 2 rdzenie wirtualne na sprzęcie generacji 5.

Jeśli masz istniejące bazy danych i elastyczne pule na sprzęcie generacji 4 i wolisz kontynuować korzystanie z niego dla nowych baz i puli, wybierz opcję sprzętu generacji 4 z poziomu witryny Azure Portal lub skryptów. Jeśli używasz skryptów do automatyzacji tworzenia nowych baz danych lub puli, zaktualizuj je w celu utworzenia bazy danych z preferowanymi opcjami sprzętu. 

Przykładowe skrypty znajdują się w dokumentacji: T-SQL, interfejs wiersza polecenia, PowerShell.

 • Azure SQL Database
 • Services